Regulaminy zawierania umów dotyczące projektów współfinansowanych lub ubiegających się o współfinansowanie ze środków

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:

Regulamin zawierania umów z Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.
Regulamin zawierania umów z CLIP Intermodal Sp. z o.o.