Poniżej zostały zaprezentowane wszystkie archiwalne zamówienia publiczne:

1709, 2021

Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG

Przetargi zakończone|

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 17 września 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/?0C05

Informacja o rozstrzygnięciu:

Została wybrana oferta złożona przez KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, 6971 Hard, Austria
Cena oferty: 4 170 000,00 EUR netto

1608, 2021

Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG

Przetargi zakończone|

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 25 maja 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50340

Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50340?sekcja=pytania

Informacja o rozstrzygnięciu:

Nie wybrano żadnej oferty.

904, 2021

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2

Przetargi zakończone|

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2

 OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 marca 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35139

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne dla etapu 1 i 2 rozbudowy terminala:

Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne – Etap 1 rozbudowy terminala.

Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne – Etap 2 rozbudowy terminala

Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35139?sekcja=pytania

Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta złożona przez Sweco Polska sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

Cena oferty: 195.000,00 PLN netto